Měli jsme letní Teambuilding! Tentokrát jsme byli v Braníku ve sportovním klubu Rosmarina u bránické cyklostezky. Na úvod byl připraven proslov vedení epptecu včetně ocenění našich kolegů za jejich skvělou práci. Následoval raut a zábava. Mezi zábavu poskytnutou sportovním klubem patřil stolní tenis, beach volejbal, fotbalgolf a další možnosti míčových her. Odvážlivci si dokonce šli i zaplavat do Vltavy a to původně mělo být zataženo a pršet.Jako interní zábava bylo připravené „Bingo“, ale ne tak ledajaké bingo. Holky z HR si s tím zkrátka vyhrály. Naše bingo se skládalo z vlastností našich zaměstnanců místo klasických čísel. Všichni dostali papír s několika vlastnostmi kolegů a úkolem bylo najít toho, komu daná vlastnost odpovídá.No, byla to zábava, plus jsme se všichni dozvěděli zajímavosti o zaměstnancích epptecu! Vše se zakončilo společnou skleničkou něčeho dobrého v debatním kroužku našich zaměstnanců.