V eppTecu proběhl další nachytřovací čtvrtek (přednáška) a to na téma Brand Manuál DecisionRules.io.

Decision Rules je produkt, který si vyvíjíme a je pro nás důležité dodržovat základní pravidla u jeho prezentace, tyto pravidla nám lidsky nastínil náš skvělý kolega Jan Posvar.

Obsahem prezentace bylo vysvětlit vizi, hodnoty, účel a význam DR. Dále vysvětlit propojení brandu a lidí, představit správné varianty loga a plno dalšího.

Chceme aby naši lidé měli veškeré informace, vztahující se k brand manuálu, k dispozici a mohli je tak spolehlivě předávat dál. Děkujeme všem za skvělou spolupráci a plno zajímavých dotazů.