Co je projekt Tagetik?

Projekt bol zameraný na zavedenie IFRS (International Financial Reporting Standards) konsolidačného nástroja v Moneta Money Bank (MMB), konkrétne nástroja Tagetik. Nástroj, ktorý je pôvodom z Talianska, si niekoľko rokov dozadu kúpila spoločnosť Wolters Kluwer pôsobiaca v oblasti práva, účtovníctva, risku, auditu a ďalších. Dôvodom zavedenia Tagetiku do Monety bola potreba auditovateľnosti, štandardizovania a zefektívnenia uzávierkového procesu. Na začiatku každého mesiace prebieha tzv. uzávierka predchádzajúceho mesiaca, kedy sa uzavrú primárne systémy, zaúčtujú sa dohady a ďalšie. Ultimátnym cieľom je získať prehľad ako performovala banka, reportovanie vedeniu či ČNB. Je to proces, do ktorého je zapojené veľké množstvo ľudí z oddelenia financií, kde má každý presne určené úlohy, ktoré musia v presne stanovenom čase vykonať, aby bolo účtovníctvo uzatvorené do piateho pracovného dňa v mesiaci. Môže sa to zdať ako dlhá doba, avšak jedná sa o veľké množstvo úloh, ktoré vyžadujú synergiu a organizovanosť medzi ľuďmi a systémami zároveň. Tagetik je súčasťou tohto procesu. Presnejšie povedané, je umiestnený na takmer konci vláčika, ale plní veľmi dôležitú úlohu, ktorou je konsolidácia účtovnej závierky. Čo však vlastne IFRS konsolidácia je? Je to akýsi súčet závierok materinských a dcérskych spoločností s vylúčením vzájomných vzťahov tak, ako by sa jednalo o jednu účtovnú jednotku. Inými slovami, v prípade Monety je to konsolidácia dcérskych spoločností Moneta Leasing, Moneta Auto, Moneta Stavební Spořitelna do materskej spoločnosti Moneta Money Bank.

Samotný projekt zavedenia nástroja Tagetik trval od júna 2021 do novembra 2021. Na projekte sa podieľalo niekoľko entít z ČR a zo zahraničia, preto bol oficiálny jazyk projektu angličtina. Úvodná analýza prebiehala takmer 2 mesiace, počas ktorých sa prechádzali jednotlivé kroky vykonávané počas závierky spojených s IFRS konsolidáciou. Je potrebné podotknúť, že pred Tagetikom celý proces prebiehal v Excel-i a opieral sa o znalosti a skúsenosti jedného človeka, s čím sa spájali nemalé riziká chybovosti alebo odchodu zamestnanca. Po analýze nasledovala implementácia, počas ktorej bol implementovaný konsolidačný proces. V prípade MMB je IFRS štandard vyžadovaný, pretože sa jedná o verejne obchodovanú spoločnosť. Implementácia prebiehala agilným a iteratívnym spôsobom, čo znamenalo testovanie implementovaných častí ihneď po odovzdaní Monete, následné issue fix a retest, aby projekt bol dokončený v stanovenom deadline. S implementáciou sa spájalo aj prepojenie dátovej vrstvy s DataHUB a ADS, kde sa museli vytvoriť dátové sady, s ktorými Tagetik pracuje. Október bol mesiacom, kedy prebiehal paralelný beh systému Tagetik a tvorba Excelov počas závierky, kde sa odhalilo množstvo problémov, ktoré sa museli doladiť. Aj napriek krátkemu času na odladenie systému sa to podarilo a uzávierka za mesiac november 2021 prebehla už v novom systéme Tagetik. Medzi benefitmi, ktoré Tagetik priniesol, vynikajú možnosť štandardizovania a rozdelenie práce medzi viacerých zamestnancov.