Minulý týden jsme měli 1. letošní Nachytřovací čtvrtek, zaměřený na prevenci vyhoření. Workshopem nás provedl známý psycholog Tomáš Kvapilík.

Dozvěděli jsme se:

- co je to stres a jaká je jeho souvislost s vyhořením (mechanismus stresu, jeho funkce, zvládací strategie)

- které osobnostní faktory jsou rizikem pro vyhoření

- syndrom vyhoření (první signály, prevence, léčba)

Zkusili jsme si různá cvičení ve skupinách, kde jsme si řekli, na co se má každý z nás zaměřit, co koho stresuje a udělat si takové své vlastní desatero - jak lze vyhoření předejít.

Moc děkujeme, bylo to opravdu přínosné. Věříme, že plno lidem tento workshop pomůže předejít stavům jako je stres a vyhoření, ať už v osobním či pracovním životě. 💪🏼