Na dalším NČ jsme měli možnost potkat se s výjimečným zástupcem vědecké obce, doc. Petrem Pokorným Ph.D.

Nakonec se z přednášky stala velmi zajímavá diskuze u "kulatého" stolu. Hlavním tématem mělo být vědecké pojetí globálního oteplování a v podstatě datová analytika na úrovni dat dostupných z historických měření a dalších historických výzkumů. Ovšem z vědeckého pojetí se stala velmi zajímavá diskuze o tom, jak vlastně lidská činnost a člověk jako jedinec přímo ovlivňuje aktuální kritická témata naší doby, jako je globální oteplování a emise skleníkových plynů.

Dotkli jsme se také dalších globálních témat migrace a válečných konfliktů a jejich vlivů, případně i dopadů na náš ekosystém v nejbližším okolí, na kontinentu i na celé planetě. Vliv člověka na život naší planety je jistě nepopiratelný, ovšem v dlouhých časových úsecích není zatím jasně měřitelný a doložitelný tak, aby se jednotlivé datové sety daly jasně postavit vedle sebe a být tak zdrojem racionální predikce.

Závěr, který si z této zajímavé diskuze odnášíme je, že každý z nás by se měl snažit zanechávat za sebou, co nejmenší stopu a nastavit své myšlení z roviny individuality na více skupinové/komunitní myšlení, protože každý z nás může ovlivnit to, co je mu nejblíže a děje se právě teď.