V eppTecu proběhl další Nachytřovací čtvrtek! 🤩

Tentokrát bylo téma Současná klimatická změna v širší perspektivě od pana doc. Petra Pokorného, Ph.D., který nám odpověděl na otázky typu:

- Je současná mobilizace proti klimatické změně odůvodněná?
- Je tato změna způsobená lidstvem, nebo jde o nevyhnutelný přírodní jev?
- Jak se můžeme poučit z historie klimatických změn?
- Může lidstvo reálně něco dělat pro zmírnění oteplování?
- Jaké jsou další environmentální výzvy současného světa?
- Do jaké míry je příroda odolná proti lidské civilizaci a civilizace proti přírodním změnám?

Petr Pokorný, vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK a Biologické fakultě JČU. Je autorem mnoha vědeckých i popularizačních prací. V Centru pro teoretická studia, společném pracovišti UK a AV ČR, jehož je momentálně ředitelem, se zabývá kvartérní paleoekologií a environmentální archeologií.
Externě přednáší na Přírodovědecké fakultě UK a nyní se stavil i za námi!

Další skvělé rozšíření znalostí v novém oboru.